Värmskogs friskola

Skolan startades 2008, då Bygdegårdsföreningen övertog lokalerna från Grums kommun.​

Friskolan hyr lokalerna och har verksamhet från förskole-

klass till årskurs 6. Både fritidsbarn och de barn som åker buss till skolan får frukost på skolan.


Värmskogs friskola arbetar aktivt med skolans värdegrund. Första veckan under höstterminen arbetar vi extra mycket med den men det är också ett kontinuerligt arbete hela året.

 

Elevråd/Matråd

Elevråd hålls en gång i månaden och är ett forum för de olika klassernas frågor

och synpunkter. Klasserna har klassråd en gång per vecka och de frågor som

inte kan lösas inom klassen går vidare till elevrådet. I varje klass finns det

representanter som för klassens frågor från klassrådet till elevråd.

 

Vid elevråd, där rektor är sammankallande, skrivs ett protokoll av sekreteraren.

Frågor som elevrådet har att ta ställning till kan komma från köket, vakt-

mästaren, rektor och annan skolpersonal. Skolan har även matråd, klass-

representanter träffar skolans köksansvarig och får påverka vad man ska

servera för mat och hur arbetsmiljön ska vara bra för alla.

 

Protokollen från elevrådet och matråd gås igenom vid klassråden i respektive klass.

© 2020 Värmskog Friskola