Värmskogs friskola

Skolan startades 2008, då Bygdegårdsföreningen övertog lokalerna från Grums kommun och som skolan hyr.
Successivt har lokalerna renoverats, senast sommaren 2020 då två rum som tidigare varit personalarbetsplatser gjorts om till klassrum och grupprum.

 

Vidare finns även idrottshall, textilslöjd och träslöjdslokal.

Skolan har ett 50-tal barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Klasserna har indelningen F-klass, 1-2, 3-4 och 5-6 innevarande läsår men arbetar ofta tillsammans. I hela vår verksamhet lägger vi stor vikt vid arbetet med värdegrund, detta är återkommande under hela läsåret. Elevråd och matråd är två forum där eleverna är med och påverkar sin vardag. Rasterna är oftast gemensamma för alla skolbarn och en av fördelarna med en liten skola är att alla barn känner alla och många lekar på skolgården är därför ofta åldersblandade.

Skolan har sina egna skolbussar som hämtar och lämnar barn varje skoldag. Frukost serveras i matsalen kl 7.30 för fritidsbarnen samt de barn som kommit till skolan med skolskjuts före kl 7.30.