Fritids

Vi spenderar mycket tid utomhus då barnen har både styrda
aktiviteter och fri lek. En gång i veckan går vi till skogen där vi
strävar efter att alla barn ska få ta del av allt som naturen har att
erbjuda. Vi pratar ofta om hur man ska vara när man vistas i
skogen och vad man får och inte får göra.

När tillfälle ges åker vi på olika aktiviteter t ex skridskor, fiske,
bowling eller en liten utflykt m.m.

Nog för att vi tycker om att vara ute men vi är faktiskt en
del av tiden inomhus. Då brukar vi spela spel, pyssla, måla eller
vara i gympasalen m.m.

 

Här är två filmer från fritids arbete med digitalisering!

 

© 2020 Värmskog Friskola

Värmskogs fritids

Värmskogs fritids