Värmskogs förskola

På Värmskogs förskola går barn i åldrarna 1-5 år.

Eftersom vi har naturen och sjön Värmeln runt hörnet lägger vi stor vikt
på utomhuspedagogiken, för att på bästa sätt kunna utnyttja vår fina natur kring förskolan. Vi har skogsdagar då vi tar med oss verksam-heten utomhus och de äldre barnen lagar även sin lunch tillsammans ute i ur och skur. 

Vi har också tillgång till en stor och fin gympasal som vi utnyttjar till bland annat olika hinderbanor, bolllekar och fri lek.

© 2020 Värmskog Friskola