Vår fantastiska personal

Personalen jobbar inom följande arbetslag:

Värmskogs friskola

Sara Nilsson - Rektor

Jannika Hallén Landin - Bitr rektor

Henrik Wennberg - Ämneslärare So och idrott

Paulin Sköld - Tjänstledig

Sofia Karlsson - Mentor åk 3-4

Christian Karlsson - Resurs och fritids
Linda Engblom - Resurs och fritids
Iréne Jansson - 
Slöjd
Bittan Olsson - Kurator. Lärarvikarie

Johanna Lindskog - Mentor åk 4-6

Caroline Olsson - Mentor åk 1-2

Dagmar Lehnert - Mentor F-klass & fritids
Olof Göthlin - 
Musik
Sofia J - Fritids & resurs

Förskolan

Sara Nilsson - Rektor

Jannika Hallén Landin - Bitr. rektor

Birgitta Deland - Förskola

Sanna Larsson - Förskola

Sara Borgstrand - Förskola

Elin Skansen - Förskola

Carolin Bergström - Förskola

Sandra Lindfors - Förskola

Lina Rundqvist - Förskola

My Deland - Förskola

Ingela Sträng - Förskola

Jennie Skansen - Förskola

Kök/buss/ lokalvård

Daniel Berggren - Kök

Rebecca Rexed - Skolskjuts och lokalvård.
Hanna Karlsson - Skolskjuts och 
lokalvård.

Malin Oskarsen - Vik. buss, lokalvård

Malin Kisterud - Vik. buss, lokalvård

© 2020 Värmskog Friskola